DJSnorckeey - U Fioca e u Pieuva - Piemontese
https://youtu.be/xKKyqSg4WC8

Vava propi parlè cun ti
te propi n'asu scuta mi
ma cos il hö fate vaie pian
ti n trati pei d in can

Del temp i vava il previsiun
ma te sbagliate brut cujun
te dime scuta sta tranquil
tvegrè cu farà bel

Mi dis cos a dime me pare
i sarà n su cu s'ciapa il pere
fora sun pa n cu sorti
alura tu dis mi

Tverè pa dime c ale la fin del mund,hohohohoho

U fioca e u pieuva,da cuni a vilaneuva
da pianfei fin a la ciusa
piantuma su na rusa

U fioca e u pieva, da cuni a vilaneuva
da busca a bernezzo
ades te rutme ************

U pieuva e u fioca
passiensa na ieu poca
varda lasuma perde
il eu il bestie da ciadle

Rilaste pura in pochetin
te ti che ti n fè ciape l flin
pensava ti in vereisi ben
per forsa te n gadan

Te dame cole infurmasiun
ma ti te propi n forlucun
per culpa tua ades i perd
e alura te n bastard

Comunque are nen culpa mia
ma so nen cos t'abi perdu
il hö so saveiro a ti t piasria
te na facia da cu

Id sicur vava nen dete du dan se t beichi fora scund mi tnu rendi cunt co ti
cole nen chi aba peui sbagliame tant,hohohohho

U fioca e u pieuva,da cuni a vilaneuva
da pianfei fin a la ciusa
piantuma su na rusa

U fioca e u pieva, da cuni a vilaneuva
da busca a bernezzo
ades te rutme ************

U pieuva e u fioca
passiensa na ieu poca
varda lasuma perde
il eu il bestie da ciadle

Scarpe bele neuve
piite il parapieuve
fioca bela pista
na caplinna in testa
a va bene custa
smia cula giusta
gioa manifesta
pronti a fare festa

Festa fuma tanta
tanta co la ciuca
tut a gent a canta
strunà pei na cioca
pensa a divertite
anche se il temp è propi nen bel