Brandon Semenuk, Video of the Year 2015: Best Mountain Bike Shot Ever

https://youtu.be/oQDLAoPs-as